QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG & VAY NGÂN HÀNG

1. Quý sàn (các sàn liên kết khác) cung cấp thông tin khách hàng có nhu cầu mua căn hộ cho Hưng Thịnh Phát cùng bản sao CMND, hộ khẩu (không cần sao y);

2. Hưng Thịnh Phát là đầu mối duy nhất chuyển thông tin khách hàng cho Chủ Đầu tư ngay sau khi nhận được từ Quý Sàn;

3. Chủ Đầu tư sẽ điền các thông  tin vào Hợp đồng, in, ký tên, đóng dấu vào Hợp đồng và chuyển SMS vào Tp.HCM;

4. Hưng Thịnh Phát nhận Hợp đồng và chuyển cho khách hàng (hoặc khách hàng đến Hưng Thịnh Phát) ký trực tiếp;

5. Sau khi ký, khách hàng chuyển tiền thanh toán đợt 1 cho Quý Sàn và Quý Sàn chuyển qua cho Hưng Thịnh Phát. Hưng Thịnh Phát là đầu mối duy nhất để chuyển tiền cho Chủ Đầu tư;

6. Hưng Thịnh Phát ngay sau khi nhận tiền sẽ làm thủ tục chuyển tiền cho Chủ đầu tư. Đồng thời chuyển 03 bản gốc Hợp đồng cho Chủ đầu tư;

7. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu vay ngân hàng, sau khi ký Hợp đồng, khách hàng sẽ cung cấp các hồ sơ chứng minh thu nhập hoặc thế chấp... cho Hưng Thịnh Phát. Hưng Thịnh Phát sẽ chuyển các hồ sơ này cho Chủ Đầu tư. Chủ Đầu tư sẽ làm việc trực tiếp với ngân hàng để thương thuyết mang về cho khách hàng mức vay và lãi suất tốt nhất;

8. Ngân hàng sau khi làm việc với Chủ Đầu tư sẽ thông báo chính thức hạn mức vay cùng lãi suất cho Hưng Thịnh Phát. Hưng Thịnh Phát sẽ thông báo lại cho khách hàng;

9. Trong trường hợp khách hàng đồng ý vay, khách hàng sẽ làm/bổ sung các hồ sơ cần thiết, ký hợp đồng vay... theo yêu cầu của ngân hàng và chuyển cho Hưng Thịnh Phát để chuyển Chủ Đầu tư cung cấp cho Ngân hàng.

Comments