Quy Mô Dự Án

A. Một số chỉ tiêu của dự án:

- Diện tích khu đất : 19.059 m2

- Diện tích đất xây dựng : 11.346 m2

+ Khối chung cư (A,B,C,D) : 8.922 m2

+ Khối văn phòng (E) : 2.424m2

-   Diện tích đất giao thông, sân bãi, cây xanh: 7.713m2

-   Mật độ xây dựng khối đế : 59.53%

+ Khối chung cư (A,B,C,D) : 46,81%

+ Khối văn phòng (E) : 12.72%

-   Mật độ xây dựng khối tháp : 25.5%

+ Khối chung cư (A,B,C,D) : 18.6%

+ Khối văn phòng (E) : 6.9%

-   Hệ số sử dụng đất  : 5.5 lần

+ Khối chung cư (A,B,C,D) : 3.6 lần

+ Khối văn phòng (D) : 1.9 lần

B. Quy mô xây dựng khối chung cư

- Tổng số căn hộ  : 418 căn

- Số đơn nguyên : 4(A,B,C,D)

- Diện tích hiện trạng khu đất : 19.059m2

- Diện tích xây dựng : 8.922m2

- Số tầng cao (không bao gồm tầng hầm, các tầng kỹ thuật tầng mái)

+ Khối A&B : 23 tầng

+ Khối C&D : 19 tầng

Chiều cao công trình (từ nền sân đến đỉnh mái):

+ Khối A&B : 86,6m

+ Khối C&D : 73,4m

Tổng diện tích xây dựng : 92.497 m2

Tổng diện tích sàn căn hộ : 50.253 m2

Comments