Phương Thức Thanh Toán

         Đợt 1: 15% giá trị HĐ ngay sau khi các Bên ký kết HĐ.

         Đợt 2: 10% giá trị HĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày các Bên ký kết HĐ.

         Đợt 3: 10% giá trị HĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 2.

         Đợt 4: 15% giá trị HĐ trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 3.

         Đợt 5: 15% giá trị HĐ trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 4.

         Đợt 6: 15% giá trị HĐ trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 5.

         Đợt 7: 17% giá trị HĐ khi bàn giao căn hộ.

         Đợt 8: 3% giá trị HĐ sau khi làm thủ tục cấp sổ hồng.

 

 * Để tránh hiểu nhầm thời hạn nộp tiền, bên bán sẽ thông báo cho bên mua trước 07 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán.

 

Comments