Nội dung hợp đồng mua bán

Quý khách vui lòng click vào đây để download về máy tính.


                 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

             

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

 

KHU CHUNG CƯ PETROVIETNAM LANDMARK

TẠI PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số :        /HĐMB/2011

 

 

 

  Giữa

 

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

                ÔNG/BÀ:  ………………………………….……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng       năm


HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập vào ngày      tháng      năm          , giữa:

 

 

BÊN BÁN:

 

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN - CHI NHÁNH CÔNG TY

CỔ  PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

 

Trụ sở chính

:

Tầng 3, Cầu thang 11, toà nhà CT5 KĐT Mỹ Đình, Sông Đà, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại

:

04.37876584

Fax

:

04.37876587

Tài khoản số       

:

41201200032067040036, mở tại

Ngân hàng TMCP Liên Việt, chi nhánh Đông Đô.

Người đại diện    

:

Ông Phạm Văn Chung

Chức vụ

:

Giám Đốc Sàn giao dịch Bất động sản – Chi nhánh Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam.

 

 

BÊN MUA:

 

 ÔNG/BÀ :   …………………………………………………………………

 

CMND/Hộ chiếu số

:

………………

Cấp ngày: ………..

Tại: ………….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Địa chỉ liên hệ

:

……………………………………………………………………………………………………………………

 

:

Điện thoại

:

……………………………

Tài khoản số

:

……………………………

Tại Ngân hàng

:

………………………………………………………

 

 

 

CĂN CỨ:

(1)             Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

(2)             Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

(3)             Quyết định số 116/QĐ-SXD-PTN, ngày 11/8/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng “Khu Văn phòng, Chung cư An Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh”;

(4)             Hợp đồng dịch vụ Số 01/2009/HĐDV ngày 09/09/2009 giữa CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam Phương Nam (nay là PVC Land) và Sàn giao dịch bất động sản – Chi nhánh CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc uỷ quyền bán và thực hiện các giao dịch bất động sản qua sàn;

(5)             Các văn bản khác có liên quan;

 

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết bản Hợp đồng này và cam kết thực hiện các điều khoản sau: 

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên  Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua một (01) căn hộ được xây dựng hoàn thiện theo đúng thiết kế và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với những đặc điểm sau:

 

Mã số căn hộ 

:

….......................

Tầng

:

….......................

Loại căn hộ

 

….......................

Block

:

….......................

Diện tích căn hộ 

:

…....................... (m2)

 

Diện tích căn hộ chỉ là tạm tính và sẽ được xác định chính xác dựa trên bản vẽ hoàn công của nhà thầu được sử dụng để xin cấp Giấy chứng nhận. Diện tích có thể có sai số cho phép là cộng trừ 3 phần trăm [+(-) 3] %.

Trong trường hợp diện tích xác định chính xác dựa trên bản vẽ hoàn công của nhà thầu lớn hơn hoặc nhỏ hơn sai số cho phép, phần diện tích lớn hơn hoặc nhỏ hơn đó sẽ được các bên tính lại và thanh toán cho bên bị thiệt theo tỷ lệ tương ứng giữa diện tích bị chênh lệch với giá mua căn hộ.

 

v                 Về Quản lý, vận hành sau đầu tư :

 Chủ Đầu tư đã lựa chọn Công ty cổ phần Bất động sản VN làm đơn vị quản lý tổ chức vận hành tòa nhà ngay sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

 Các dịch vụ và Chi phí quản lý, vận hành tòa nhà sẽ được thực hiện theo nội dung Hợp đồng quản lý mà cư dân ký với Công ty cổ phần Bất động sản VN.

 

 

ĐIỀU 2 : GIÁ MUA CĂN HỘ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1         Giá Mua Căn Hộ là …………………………………….VNĐ.

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………),

được tính theo đơn giá ……………….VND/ 1 mét vuông nhân (x) với diện tích sàn Căn Hộ (sau đây gọi là “Giá Mua”).

           Giá Mua Căn Hộ đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm các khoản tiền được liệt kê cụ thể sau đây:

(a)     Phí Bảo Trì của Toà Nhà tương đương với hai phần trăm (2%) Giá mua căn hộ (chưa bao gồm thuế VAT)

(b)    Lệ phí trước bạ, các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy Chứng Nhận theo như quy định của pháp luật tại thời điểm xin cấp Giấy Chứng Nhận và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu căn hộ cho Bên mua.

          Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua mức lệ phí trước bạ và các khoản thuế, phí lệ phí có liên quan khi Bên Bán nhận được thông báo từ Cơ Quan Nhà Nước.

(c)         Phí quản lý Toà nhà.

 

2.2          Hình thức và phương thức thanh toán:

2.2.1.     Hình thức thanh toán:

              Bên Mua có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

v       Thanh toán bằng tiền mặt:

             Địa điểm nộp được nêu rõ trong Thông báo nộp tiền trước mỗi Đợt nộp tiền.

  Sau khi nhận đuợc khoản tiền, Bên Bán sẽ lập phiếu thu tiền. Phiếu thu được     lập thành 03 bản, Bên Bán giữ 02 bản, Bên Mua giữ 01 bản.

v       Thanh toán bằng chuyển khoản:

                                        Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam

                                 Tài khoản số: 41201200008687040016, mở tại Ngân hàng Thương  mại Cổ phần Liên Việt, chi nhánh Đông Đô.

              Chi phí chuyển khoản do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng.

Khi nhận được Báo có của Ngân Hàng, Bên Bán sẽ cấp cho Bên Mua một giấy xác nhận Bên Mua đã thực hiện việc thanh toán. Ngày thanh toán sẽ là ngày Bên Bán nhận được tiền thể hiện trên Báo có của Ngân hàng.

 

2.2.2.     Phương thức thanh toán:

      Bên Mua thực hiện việc thanh toán Giá Mua phù hợp với lịch biểu như sau:

              Đợt 1:   Thanh toán 15% giá trị Hợp đồng ngay  khi các Bên ký kết Hợp đồng;

Đợt 2:    Thanh toán 10% giá trị Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn

                       thanh toán đợt 1;

Đợt 3:      Thanh toán 10% giá trị Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán tiền Đợt 2;

   Đợt 4:       Thanh toán 15% giá trị Hợp đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh   toán tiền Đợt 3;

Đợt 5:    Thanh toán 15% giá trị Hợp đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh   toán tiền Đợt 4;

Đợt 6:      Thanh toán 15% giá trị Hợp đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán tiền Đợt 5;

Đợt 7:      Thanh toán 17% giá trị Hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bàn giao căn hộ;

Đợt 8:      Chuyển 3% giá trị Hợp đồng, trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu cung cấp hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ của Bên Bán, vào tài khoản đảm bảo do Bên Bán chỉ định. Bên Bán chỉ được nhận khoản thanh toán này khi hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ được cơ quan nhà nước tiếp nhận. Lãi suất của khoản tiền này sẽ được khách hàng hưởng cho đến khi cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         Để tránh hiểu nhầm thời hạn nộp tiền, bên bán sẽ thông báo cho bên mua 07 ngày trước khi đến hạn thanh toán.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN

3.1.    Xây dựng căn hộ theo đúng mô tả tại phụ lục 1 của Hợp đồng này và theo đúng thời hạn hoàn thành tòa nhà.

3.2    Cung cấp đầy đủ các thủ tục pháp lý trong việc mua bán nhà và phối hợp với Bên Mua hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc đăng ký quyền sở hữu nhà theo quy định hiện hành.

3.3    Bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.

3.4    Bàn giao nhà cho Bên Mua sau khi Bên Mua  hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN MUA

4.1    Thanh toán cho Bên Bán theo những điều khoản và điều kiện quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

4.2    Sử dụng các dịch vụ hạ tầng được cung cấp bởi Bên Bán hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận được ngôi nhà.Thanh toán các chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, vệ tinh và các chi phí khác.

4.3    Ký hợp đồng trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền đối với việc sử dụng các dịch vụ theo yêu cầu. Không được phép lắp đặt hoặc sử dụng các dịch vụ khác mà không được sự đồng ý của Bên Bán.

4.4    Cung cấp các tài liệu liên quan đến việc mua bán nhà ở và việc đăng ký quyền sở hữu nhà theo yêu cầu của Bên Bán và cơ quan có thẩm quyền.

4.5    Bên Mua cam kết chỉ sử dụng Căn hộ cho mục đích để ở, trừ khi được Bên Bán và cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản cho mục đích sử dụng khác.

4.6    Trong quá trình sử dụng, không được tự ý thay đổi kiến trúc mặt ngoài so với thiết kế công trình như: cơi nới ra xung quanh, thay đổi màu kính, màu sơn, … làm ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc chung của công trình, không được đục phá sàn làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình; không được thay đổi vị trí các bức tường ngắn trong căn hộ. Kể từ thời điểm bàn giao nhà,  nếu Bên Mua vi phạm các quy định về quản lý xây dựng, quy hoạch, kiến trúc hoặc gây ra những hậu quả ảnh hưởng đến độ bền vững, an toàn và thẩm mỹ của công trình, thì Bên Mua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

ĐIỀU 5: THUẾ VÀ LỆ PHÍ

5.1    Bên Mua có trách nhiệm phải nộp cho các cơ quan có thẩm quyền thuế trước bạ, phí và lệ phí hợp lệ khác đến việc mua bán và đăng ký Căn hộ.

5.2    Nếu pháp luật quy định Bên Bán phải đóng trực tiếp thuế trước bạ, phí và lệ phí hợp lệ khác nói trên thì Bên Bán sẽ đóng các khoản đó cho cơ quan có thẩm quyền và Bên Mua phải hoàn lại cho Bên Bán trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên Bán.

 

ĐIỀU 6. HOÀN THÀNH TÒA NHÀ VÀ GIAO NHẬN CĂN HỘ

6.1   Hoàn thành Tòa nhà 

6.1.1   Tòa Nhà và Căn Hộ sẽ được xây dựng  theo đúng kế hoạch, tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng vào 31 tháng 12 năm 2011 (“Hoàn Thành Tòa Nhà”).

6.1.2   Nếu việc Hoàn Thành Tòa Nhà cần được gia hạn, Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua ngày gia hạn mà không cần sự chấp thuận của Bên Mua và không bị xem là vi phạm Hợp đồng này với điều kiện là thời gian gia hạn đó sẽ không vượt quá một thời hạn 6 (sáu) tháng. Trong trường hợp thời gian Hoàn Thành Tòa Nhà có thể sớm hơn thời hạn quy định tại Điều 6.1.1 của Hợp đồng này thì Bên Bán thông báo bằng văn bản chính thức cho Bên Mua.

6.1.3  Trước khi hoàn thành Phần Thô của Căn Hộ hai tháng, Bên Mua có thể đề nghị Bên Bán điều chỉnh việc hoàn thiện nội thất của Căn Hộ, bao gồm: vật liệu hoàn thiện, mầu sơn, thiết kế, trang trí nội thất v.v.., bằng việc gửi văn bản cho Bên Bán, kèm theo bản vẽ và các nội dung vật liệu hoàn thiện cần điều chỉnh. Căn cứ vào yêu cầu điều chỉnh của Bên Mua, Bên Bán sẽ có toàn quyền trong việc chấp thuận toàn bộ hoặc một phần hoặc từ chối đề nghị của Bên Mua.Trong trường hợp Bên Bán chấp nhận đề nghị của Bên Mua, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua một bảng tính chi tiết chi phí cho việc điều chỉnh dựa trên đề nghị và bản vẽ do Bên Mua cung cấp. Nếu Bên Mua đồng ý với bảng tính chi tiết chi phí do Bên Bán đề xuất, các Bên sẽ ký kết Phụ Lục để điều chỉnh Giá Mua và thời gian Hoàn Thành Tòa Nhà, tương ứng với nội dung cần điều chỉnh. Để thuận lợi cho quá trình thi công nội thất, Bên Bán và/hoặc nhà thầu do Bên Bán chỉ định sẽ trực tiếp tiến hành việc hoàn thiện nội thất theo yêu cầu của Bên Mua.

 

6.2      Bàn giao Căn hộ:

6.2.1  Trước khi đến thời điểm bàn giao căn hộ 7 ngày, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua

            thông báo cụ thể như sau:

-       Các khoản tiền phải nộp bao gồm: số tiền thanh toán đợt 7, Phí Bảo Trì, Phí quản lý một năm cho năm thứ nhất và các khoản tiền khác nếu có.

-       Thời gian, địa điểm, phương thức tiến hành bàn giao căn hộ.

6.2.2   Khi tiến hành bàn giao Căn Hộ, các Bên cùng lập và ký Biên Bản Bàn Giao để xác nhận tình trạng của Căn Hộ khi Bàn giao thực tế.

6.2.3      Trong trường hợp sau 5 (năm) ngày kể từ khi Bên Bán gửi Thông Báo Bàn Giao, nếu Bên Mua không thông báo về việc hoãn thời hạn bàn giao hoặc không tiến hành nhận bàn giao Căn Hộ thì xem như Bên Mua đã mặc nhiên chấp nhận bàn giao Căn Hộ từ Bên Bán và chấp nhận hiện trạng của Căn Hộ, vào ngày được nêu trong Thông Báo Bàn Giao, mà không có quyền khiếu nại hay tranh chấp với Bên Bán về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Căn Hộ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn chất lượng của Căn Hộ và mọi rủi ro hoặc tổn thất xảy ra đối với Căn Hộ.

            Bên Mua đồng ý rằng nếu Bên Mua không nhận bàn giao đúng hạn hoặc không cư trú tại Căn Hộ sau thời điểm bàn giao Căn Hộ thì Bên Mua vẫn phải thanh toán Phí Quản Lý Hàng Tháng cho Công ty quản lý do Bên Bán chỉ định tính từ ngày kết thúc thời hạn bàn giao trong thông báo bàn giao của Bên bán.

6.2.4   Mọi rủi ro và tổn thất xảy ra đối với Căn Hộ sẽ được chuyển từ Bên Bán sang Bên Mua kể từ ngày các Bên ký Biên Bản Bàn Giao hoặc ngày mà Bên Mua được coi như đã nhận bàn giao theo như quy định tại Điều 6.2.3 nêu trên.

 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH

7.1       Bên Bán chỉ bảo hành các hạng mục sai sót liên quan đến Công trình trong thời hạn 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày giao nhà.

7.2       Trong thời hạn bảo hành, tuỳ theo Quyết định của Bên Bán, việc bảo hành sẽ được thực hiện bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các hạng mục sai sót đó theo như tình trạng tại thời điểm bàn giao căn hộ, hoặc thay thế vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

7.3       Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi Bên Bán hoặc được Bên Bán uỷ quyền.

7.4       Việc bảo hành Bên Bán sẽ không thực hiện khi:

-     Hỏng hóc xảy ra do bất cẩn, lỗi sử dụng sai hoặc sửa chữa thay đổi của Bên Mua.

-     Hỏng hóc do một sự kiện bất khả kháng.

-     Đối với người hoặc tài sản ngoài các hạng mục có sai sót cần được bảo hành.

7.5       Nếu Bên Mua không thực hiện mọi nỗ lực nhằm hạn chế thiệt hại (Ví dụ như không thông báo ngay sau khi có thiệt hại), thì các quyền lợi về bảo hành bị giảm tương ứng.

7.6       Sau thời hạn bảo hành được quy định ở trên, Bên Mua sẽ phải chịu trách nhiệm mọi rủi ro liên quan đến căn hộ.

 

ĐIỀU 8: THÔNG BÁO

8.1       Mọi thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch mà một Bên gửi cho Bên kia theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và gửi đến Bên kia như địa chỉ đã nêu ở phần đầu Hợp đồng.

8.2       Mỗi Bên phải thông báo ngay cho Bên kia sự thay đổi địa chỉ (nếu có) để được loại trừ lỗi trong trường hợp không nhận được thông báo. Mọi nội dung thay đổi địa chỉ liên lạc theo phần đầu Hợp đồng của mỗi bên phải thông báo cho Bên kia biết và được lập thành phụ lục hợp đồng và được hai bên ký kết mới có hiệu lực. Trường hợp bên thay đổi không thông báo và ký kết phụ lục thì địa chỉ đã quy định trong hợp đồng mặc nhiên được áp dụng. Bên còn lại sẽ không chịu trách nhiệm đối với Bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo.

8.3       Mọi thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch mà một Bên gửi theo Hợp đồng này được xem là Bên kia nhận được:

     (a)     Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay có ký biên nhận; hoặc

     (b)     Vào ngày thứ hai kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp thư chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm.

            Trong các trường hợp trên, nếu ngày có liên quan là ngày chủ nhật hoặc ngày lễ của Việt Nam thì các thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán hoặc thư từ giao dịch v.v….nói trên sẽ được xem là được bên kia nhận vào ngày làm việc tiếp theo.

 

 ĐIỀU 9. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

9.1       Sự Kiện Bất Khả Kháng là bất cứ sự kiện nào sau đây khiến một Bên không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bao gồm: sự cấm đoán hay lệnh của chính phủ hoặc Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền, bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, địch họa, trừng phạt, cấm vận, lụt lội, động đất, bão, hoặc các hiểm họa thiên nhiên khác, và bất kỳ sự kiện nào khác vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một Bên, với điều kiện là sự thiếu hụt tài chính đơn thuần sẽ không được xem là một sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên (sau đây gọi chung là “Sự Kiện Bất Khả Kháng”).

9.2       Việc bất kỳ Bên nào không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này sẽ không tạo thành sự kiện vi phạm Hợp đồng hoặc làm phát sinh bất kỳ khiếu kiện nào theo đó nếu, và trong trường hợp việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện đó là do Sự Kiện Bất Khả Kháng.

9.3       Việc thực hiện nghĩa vụ của một Bên theo Hợp đồng này sẽ được tạm hoãn trong thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và tất cả các quy định khác của Hợp đồng này sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian tương đương với khoảng thời gian kể từ thời điểm bắt đầu Sự Kiện Bất Khả Kháng cho đến thời điểm chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng đó, với điều kiện là trong thời gian sớm nhất sau khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên nhận định rằng Sự Kiện Bất Khả Kháng đã xảy ra phải thông báo cho Bên kia về Sự Kiện Bất Khả Kháng đã xảy ra, bản chất và thời gian gây ảnh hưởng của sự kiện này trên cơ sở hợp lý mà Bên đó tin tưởng.

9.4      Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và trong phạm vi có thể, các Bên sẽ cùng  tiến hành thương lượng để tìm cách khắc phục trong thời hạn ba mươi (30) ngày  kể từ ngày gửi thông báo về Sự Kiện Bất Khả Kháng. Trong trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra thông báo về Sự Kiện Bất Khả Kháng, các Bên sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này, và việc chấm dứt Hợp đồng như vậy sẽ không cấu thành bất kỳ sự kiện vi phạm nào đối với Hợp đồng này và không Bên nào sẽ chịu bất cứ nghĩa vụ nào khác đối với Bên kia.

 

ĐIỀU 10: VI PHẠM VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

10.1     Trường hợp Bên Mua vi phạm Hợp đồng:

Nếu Bên Mua không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên Mua theo quy định của Hợp đồng này, thì Bên Bán sẽ áp dụng các hình thức xử lý như sau:

(a)       Đến hạn thanh toán, Bên Mua không thanh toán đầy đủ khoản tiền đến hạn mà Bên Bán đã nêu trong Thông Báo Nộp Tiền được gửi cho Bên Mua, thì Bên Mua sẽ phải trả thêm phần lãi trả chậm theo mức lãi suất bằng 150% lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank tại thời điểm đó, tính trên khoản tiền chậm thanh toán, sau 3 ngày khi khoản thanh toán đến hạn cho đến khi được thanh toán đầy đủ trên thực tế.

(b)      Bên Bán sẽ có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất kỳ một khoản chi phí nào nếu Bên Mua vi phạm một trong các điều khoản sau:

i.               không thanh toán đầy đủ khoản tiền đến hạn cho Bên Bán quá [30] ngày theo quy định tại Hợp đồng này và/hoặc thời hạn nêu trong Thông báo nộp tiền;

ii.            không có quyền hoặc không đủ quyền hoặc bị tước quyền mua Căn hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam dù là do hệ quả của việc thay đổi luật pháp sau ngày ký kết Hợp đồng này hay vì bất kỳ lý do nào khác; và

iii.          không khắc phục vi phạm theo quy định tại Hợp đồng này trong thời hạn [15] ngày, kể từ khi nhận được Thông Báo Vi Phạm, vì bất kỳ lý do gì.

(c)       Trường hợp chấm dứt Hợp đồng này do những vi phạm trên, Bên Bán sẽ gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho Bên Mua, thông báo về thời điểm chấm dứt và có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. Khi đó, Bên Bán ngoài việc thực hiện các biện pháp được quy định tại Điều 9.1 trên, Bên Bán còn có quyền:

i.               có quyền quyết định hợp tác đầu tư hoặc bán Căn Hộ cho khách hàng khác mà không cần có sự đồng ý của Bên Mua;

ii.                        phạt Bên Mua một số tiền tương đương năm mươi phần trăm (50%) trên tổng số tiền mà Bên Mua đã thanh toán;

iii.                      đòi bồi thường các tổn thất hoặc thiệt hại thực tế phát sinh từ việc vi phạm Hợp đồng của Bên Mua do Bên Bán toàn quyền quyết định; và

iv.          sẽ hoàn trả lại số tiền mà Bên Mua đã thanh toán (không tính lãi) sau khi khấu trừ: tiền lãi trễ hạn, tiền phạt, khoản bồi thường thiệt hại và các khoản chi phí hợp lệ khác (nếu có) và khoản tiền thuế giá trị gia tăng mà Bên Bán đã nộp cho Nhà nước. Số tiền thuế giá trị gia tăng này sẽ được Bên Bán trả lại cho Bên Mua ngay sau khi Bên Bán được Nhà nước hoàn lại. Việc hoàn trả lại số tiền mà Bên Mua đã thanh toán sẽ được thực hiện khi Căn Hộ được bán cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

10.2     Trường hợp Bên Bán vi phạm Hợp đồng:

(a)         Bên Bán sẽ bị phạt một khoản tiền được tính theo mức lãi suất bằng 150% lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam -Vietcombank trên mỗi ngày trễ hạn đối với số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán đối với thời gian chậm bàn giao Căn Hộ tính từ ngày đến hạn theo quy định tại Điều 6.1.1, Điều 6.1.2 hoặc Điều 6.1.3 của Hợp đồng và Bên Mua đã thực hiện đúng việc thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng này. Thời hạn tính tiền lãi do vi phạm này sẽ được chấm dứt vào ngày được nêu trong Thông Báo Bàn Giao ;

(b)         Trường hợp Bên Bán đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái với các quy định tại Hợp đồng này, Bên Bán sẽ phải:

i.                           hoàn lại cho Bên Mua toàn bộ số tiền Bên Mua đã thanh toán;

ii.                        chịu phạt bằng năm mươi phần trăm (50%) trên tổng số tiền mà Bên mua đã thanh toán cho Bên Bán; và

iii.                        bồi thường cho Bên Mua những thiệt hai do hành vi vi phạm của Bên Bán gây ra.

 

ĐIỀU 11:  LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

11.1       Hợp đồng này được áp dụng và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

11.2       Trường hợp có một tranh chấp phát sinh liên quan đến việc giải thích hay thực hiện Hợp đồng này, bao gồm cả những tranh chấp về hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp đồng này, một trong hai Bên có thể thông báo cho Bên kia bằng văn bản về tranh chấp phát sinh. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng thương lượng hòa giải.

11.3       Trường hợp không thể giải quyết tranh chấp đó trong thời hạn nêu trên (thời hạn đó có thể được gia hạn theo thỏa thuận của các Bên), thì một trong hai Bên có  thể đưa tranh chấp đó đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với các Bên. Mọi án phí do bên thua kiện chịu trách nhiệm thanh toán.

 

ĐIỀU 12: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

12.1.           Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

12.2.           Các phụ lục của Hợp đồng là phần không tách rời của Hợp đồng và cấu thành nội dung của Hợp đồng.

12.3.           Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản gốc tiếng việt. Các bản có giá trị như nhau. Bên Bán giữ 03 bản, Bên Mua giữ  01 bản.

 

Mỗi Bên đã đọc nguyên văn bản hợp đồng này, hiểu rõ, chấp thuận toàn bộ nội dung Hợp đồng và nhất trí ký tên dưới đây.

 

           ĐẠI DIỆN CỦA BÊN MUA

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CỦA BÊN BÁN

 

 


PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CĂN HỘ

 

1.        MÔ TẢ CĂN HỘ

Mã Căn Hộ:     _____________________

Loại Căn hộ:    _____________________

Tầng:                _____________________

Block:               _____________________

Diện tích sàn:  _____________________

 

2.        PHẦN SỞ HỮU CHUNG

Phần Sở Hữu Chung trong Tòa Nhà bao gồm:

a) Hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, lối đi chung;

b) Nhà sinh hoạt cộng đồng của toà nhà;

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với toà nhà.

 

3.        PHẦN SỞ HỮU RIÊNG CỦA BÊN MUA

Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua bao gồm:

3.1             Phần diện tích sàn bên trong Căn Hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lôgia gắn liền với Căn Hộ đó. Trong đó, diện tích sàn bên trong Căn Hộ được xác định trên cơ sở sau:

a.    Được tính từ tim tường đối với tường tiếp giáp với căn hộ khác.

b.   Được tính từ tim tường đối với tường không tiếp giáp với các căn hộ khác, và bao gồm cả diện tích ban công, lôgia, cột, hộp đầu nối kỹ thuật và tường xây trong phạm vi Căn Hộ.

3.2             Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ, phần diện tích thuộc sở hữu riêng.

 

4.        PHẦN SỞ HỮU RIÊNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Phần Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu tư là phần diện tích nằm ngoài phần diện tích thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng của các Chủ sở hữu căn hộ.

Phần Sở Hữu Riêng Của Chủ Đầu tư sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công ty cổ phần Bất Động Sản Việt Nam là đơn vị quản lý Tòa nhà quản lý.

 

5.        HỒ SƠ KÈM THEO

     -     Các  bản vẽ thiết kế có liên quan;

 

Danh mục vật liệu và thiết bị hoàn thiện bên trong và ngoài Căn Hộ

 

STT

Loại phòng

Chi tiết

1

Phòng khách;

Phòng ăn; phòng ngủ

 

Sàn:

- Lát gạch loại Đồng Tâm hoặc liên doanh trong nước.

- Riêng các căn hộ penhouse được lát sàn gỗ công nghiệp.

- Sàn phòng ngủ được lát gỗ công nghiệp cho tất cả các loại căn hộ.

Tường:

-  Bả Matit: Nippon, Maxilite hoặc loại khác tương đương.

-  Sơn: Nippon, Maxilite hoặc loại khác tương đương.

Trần:

-  BTCT, trần thạch cao chịu ẩm Lafagre hoặc Vĩnh Tường.

Cửa chính:

-  Gỗ chống cháy Sagaco hoặc các loại khác tương đương.

Cửa ra vào phòng ngủ:

-  Gỗ Sagaco hoặc các loại khác tương đương.

Cửa sổ, cửa đi ra ban công và phụ kiện:

-  Khung nhôm, kính Hoàng Long loại khác tương đương.

Thiết bị điện:

-  Điện chiếu sáng loại AC hoặc loại khác tương đương.

- Công tắc ổ cắm loại Panasonic hoặc loại khác tương đương.

-  Cáp điện Cadivi hoặc loại khác tương đương.

-  Busway và tủ điện loại LS hoặc loại khác tương đương.

Điện thoại – Viễn thông:

-  Cung cấp đầu cắm điện thoại, tivi, mạng.

Điều hòa nhiệt độ:

-         Chỉ đi đường điện, đường ống chờ.

2

Khu vệ sinh và Sân phơi

Sàn:

- Gạch ceramic chống trượt (Đồng tâm hoặc liên doanh trong nước)

Tường:

-  Bả Matit: Nippon, Maxilite hoặc loại khác tương đương.

-  Sơn: Nippon, Maxilite hoặc loại khác tương đương.

- Ốp gạch ceramic

(Đồng tâm hoặc liên doanh trong nước.)

Cửa vệ sinh:

- Gỗ Sagaco hoặc các loại khác tương đương.

Thiết bị điện:

-  Điện chiếu sáng loại AC hoặc loại khác tương đương.

Thiết bị vệ sinh:

- Thiết bị vệ sinh gồm Xí bệt + vòi rửa, lavabo + vòi, tắm đứng, tắm nằm dùng loại Inax, American Standard, Karat hoặc loại khác tương đương.

- Bàn lavabo ốp đá granite, xuất xứ Việt Nam.

- Bình nước nóng (không cung cấp): chỉ đi đường điện, đường ống chờ.

- Các phụ kiện khác: thông gió, Giá treo khăn, Hộp giấy (xuất xứ Việt Nam)

3

Phòng bếp

Tủ bếp:

- Tủ treo gỗ nhân tạo nhập khẩu hoặc các loại khác tương đương.

Mặt bếp:

- Ốp đá granite, xuất xứ Việt Nam.

Thiết bị:

- Chậu rửa chén: inox xuất xứ Việt Nam

- Vòi: Inax hoặc American Standard.

- Đường ống nước: nhựa Tiền Phong hoặc Bình Minh hoặc các loại khác tương đương.

 

6.   GHI CHÚ:

Các Bên bằng hợp đồng này xác nhận và đồng ý rõ về Căn hộ như sau:

-       Chủ Đầu tư theo toàn quyền quyết định của mình hoặc theo yêu cầu của cơ quan địa phương hoặc các cơ quan khác có thẩm quyền, có thể thực hiện các thay đổi nhỏ trong thiết kế nội thất của Căn hộ  khác với các chi tiết quy định tại hợp đồng này và hoặc được trình bày trong bất kỳ tài liệu tiếp thị và mẫu trưng bày bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, chương trình hoặc tài liệu quảng cáo, tiếp thị hoặc bán hàng nào, bất kỳ nội dung nào được đăng trên website do Bên Bán quản lý.

-       Chủ Đầu tư có quyền sửa đổi và thay đổi thiết kế toà nhà, các thông số kỹ thuật, chi tiết sơ đồ tầng lầu, vật liệu và mục đích sử dụng của các tiện nghi sinh hoạt mà không cần thông báo trước cho Bên Mua. Chủ Đầu tư có quyền thay thế những vật liệu khác có chất lượng và tiêu chuẩn tương đương thay cho các vật liệu dự định.

 

Comments