Tiến độ thanh toán

*Phương thức thanh toán 1:

 

Đợt

Thời Gian

Thanh Toán

Ghi Chú

 

Cọc 30.000.000đ(Ba mươi triệu đồng)

 

 

Đợt 1

Trong vòng 7 ngày sau khi đặt cọc ký hợp đồng với CĐT

15% (bao gồm tiền cọc)

 

Đợt 2

45 ngày sau đợt 1

15%

 

Đợt 3

45 ngày sau đợt 2

15%

 

Đợt 4

45 ngày sau đợt 3

15%

 

Đợt 5

45 ngày sau đợt 4

15%

 

Đợt 6

45 ngày sau đợt 5 (khi CĐT có thông báo nhận nền) bàn giao nền và sổ đỏ.

22%

 

Đợt 7

Sang sổ đỏ

3%

 

TỔNG

100%

 

 

*Phương thức thanh toán 2: Khách hàng được chiết khấu 2%/ tổng giá trị.

 

Đợt

Thời Gian

Thanh Toán

Ghi Chú

 

Cọc 30.000.000đ(Ba mươi triệu đồng)

 

 

Đợt 1

Trong vòng 7 ngày sau khi đặt cọc ký hợp đồng với CĐT

50% (bao gồm tiền cọc)

 

Đợt 2

60 ngày sau đợt 1

20%

 

Đợt 3

Trong vòng 15 ngày sau( khi CĐT có thông báo nhận nền) bàn giao nền và sổ đỏ

27%

 

Đợt 4

Sang sổ đỏ

3%

 

TỔNG

100%

 

 

*Phương thức thanh toán 3Khách hàng được chiết khấu 5%/ tổng giá trị.

 

Đợt

Thời Gian

Thanh Toán

Ghi Chú

 

Cọc 30.000.000đ(Ba mươi triệu đồng)

 

 

Đợt 1

Trong vòng 7 ngày sau khi đặt cọc ký hợp đồng với CĐT

97% (bao gồm tiền cọc)

Khi hoàn tất xong hạ tầng CĐT sẽ có thông báo khách hàng đến nhận nền

Đợt 2

Sang sổ đỏ

3%

 

TỔNG

100%

 

Comments