Phương thức thanh toán

Đợt 0:  Khách hàng đóng tiền đặt chỗ 30. 000.000 VNĐ (ba mươi triệu đồng)

 

 

Đợt 1: Trong vòng 10 ngày sau đợt 0, khách hàng thanh toán tiếp 30% giá trị hợp đồng và ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

 

Đợt 2: Trong vòng 02 tháng sau đợt 02, khách hàng thanh toán tiếp 20% giá trị hợp đồng

 

Đợt 3: Trong vòng 02 tháng sau đợt 03, khách hàng thanh toán tiếp 20% giá trị hợp đồng  

 

Đợt 4: Khách hàng thanh toán 25%  giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày trước khi Bên A tiến hành bàn giao nền.

 

Đợt 5: Khách hàng thanh toán  tiếp 5% còn lại ngay khi Bên A cung cấp cho khách hàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Comments