KHU HƯNG LONG

Khu Hưng Long nằm trên mặt tiền đường Hàn Quốc. Từ Thu Hường 4ab đi khoảng 25m là tới Hưng Long, rồi đến Hưng Long từ Hưng Long đi 40m nữa mới tới Cát Long.

Kiểu chia nền giống thu hường 4ab. Mặt trước 5x35 giá  560tr, 561tr, 562tr
Mặt sau 5x21 giá 247, 248, 249tr

Hiện trạng đã xây ranh, đất nền như mới san lấp, trên đất có đống củi.

2 tháng đi công chứng, 3 tháng từ ngày công chứng nhận sổ.


KHU HUNG LONG


Comments