Đất lẻ Thị Sợi


Khu Rừng Lan

Khu Rừng LanKhu Tấn Tài: Từ chỗ rẽ vào khu rừng lan, đi tiếp 1,4Km trên đường TL9 bên tay phải là đường đá có cổng ghi là ấp Rừng Sến thì quẹo vô. Chạy 1,8Km gặp điểm giao với con Kênh, chạy thêm 150m nữa là tới Tấn Tài bên tay phải. Ranh đất được đóng bằng cọc bê tông.

Tấn Tài


Khu Thị Sợi:  Đi qua tấn tài khoảng 50m bên tay trái. Ranh là cọc bê tông, mặt tiền đường nằm giữa 2 chuồng bò.

Thị Sợi

Comments