Mua nhà có sổ đỏ chung với chủ khác

TTO - * Tôi muốn mua một ngôi nhà ba tầng, diện tích đất xây dựng 20m2 nhưng sổ đỏ có tên chủ nhà đó và một nhà bên cạnh, nhà bên cạnh giữ sổ vì có diện tích lớn hơn. Vậy thủ tục pháp lý để mua nhà đất đó và sang được tên tôi trong sổ đỏ chung sẽ như thế nào? Cảm ơn!

Nguyễn Như Tùng, (nntung1978@...)

- Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, để được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất có căn nhà mà bạn định mua, thì một trong những thủ tục quan trọng cần được tiến hành là thủ tục tách thửa. Muốn được phép tách thửa thì thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích đất tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại từng địa phương.

Do bạn không nêu rõ là định mua nhà ở tỉnh, thành phố nào nên giả định là tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Điều 3 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30-3-2009 của UBND TP Hà Nội, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau mới được cấp giấy chứng nhận: (i) có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên; và (ii) có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa.

Đối với thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ), giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng), cơ quan công chứng không làm thủ tục công chứng chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp: khi chuyển quyền có tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất, trong đó có một hoặc nhiều thửa không đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Giới hạn diện tích đất ở tối thiểu sẽ không áp dụng trong trường hợp:

(i) Thửa đất đang sử dụng hình thành trước ngày 9/4-2009; hoặc

(ii) Người sử dụng đất xin tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để hợp thửa với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đáp ứng điều kiện diện tích tối thiểu. Đồng thời, thửa đất còn lại sau khi tách thửa cũng phải đáp ứng điều kiện diện tích tối thiểu đã nêu trên.

Thân

Tiến sĩ luật ĐẶNG ANH QUÂN
(Đại học Luật TP.HCM)

Comments