Chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

TTO - * Tôi có một lô đất trồng cây lâu năm với diện tích 100 m2 (4mx25m) ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Lô đất nằm trong khu dân cư, không dính quy hoạch.

Đường trước lô đất tôi là đường do chủ đất tự mở để phân lô bán. Nay tôi muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất ở thì thủ tục tiến hành để chuyển lên đất ở như thế nào?

Dien Le (lethidien84@...)

- Trả lời:

1. Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại điều 37 Luật đất đai 2003 và điều 5 quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 21-3-2008 của UBND TP.HCM (ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM thì thẩm quyền cho phép hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất thuộc UBND cấp huyện (ở đây là UBND huyện Hóc Môn).

2. Về căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành dựa trên các căn cứ được quy định tại điều 3 quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 21-3-2008 của UBND TP.HCM, bao gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết, hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Ngoài ra, nếu diện tích đất mà bạn muốn xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở được tách ra từ thửa đất nông nghiệp, cần phải đáp ứng quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa theo quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của UBND TP.HCM. Theo quyết định này, tại huyện Hóc Môn diện tích đất tối thiểu sau khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và tách thửa là:

- Đất chưa có nhà: 120m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7m;

- Đất có nhà hiện hữu: 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m.

Tuy nhiên, cần lưu ý quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa nêu trên không áp dụng cho các trường hợp sau:

(i) Tách thửa trước ngày quyết định 19/2009/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành (trước ngày 7-3-2009) có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định;

(ii) Các thửa đất đang sử dụng trước ngày 25-2-2009 (ngày ban hành quyết định 19/2009/QĐ-UBND);

(iii) Các trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa trước ngày 7-3-2009 (ngày quyết định 19/2009/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành).

3. Về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại điều 19 quyết định 19/2009/QĐ-UBND, về cơ bản, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu);

- Tờ khai tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng nhận hoặc chứng thực (nếu chưa có giấy chứng nhận);

- Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc trích đo bản đồ địa chính (nếu đã có bản đồ địa chính);

Bạn có thể liên hệ Phòng Tài nguyên và môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hóc Môn để được cung cấp mẫu hồ sơ và hướng dẫn thủ tục cụ thể.

Tiến sĩ ĐẶNG ANH QUÂN
(Đại học Luật TP.HCM)